skriv og lek

Tor, Mia og Arad prøver å lage dikt, men de mangler mye. Kan du hjelpe dem? Skriv ut arket og lag ferdig på din måte >>>

Tors dikt om katten


Katt rimer på ...

Katten er ...

Sånn er diktet om katten.

Katten kan ...

Katten liker ...

Ferdig med diktet om katten.

Arads dikt om Mia


Mia har en ...

den er rød, gul og ...

Diktet om Mia er ....

Mias dikt om Tor


Tor, Tor, du er ...

Når jeg ser deg, blir jeg ...

Jeg vil gi deg ...

For du er som ...Hent en pdf-fil som er lett å skrive ut her >>>

15 spørsmål om Tor, Mia og Arad


1. Er Tor en gutt eller en katt?

2. Har Mia bart på ordentlig?

3. Bruker Arad bleier?

4. Er Tor yngre enn 20 år?

5. Har Mia grønt hår?

6. Er Arad et tog?

7. Er Tor et spøkelse?

8. Har Mia gamle knær?

9. Er Arad en popstjerne?

10. Bor Tor i en hule?

11. Er Mia en prinsesse?

12. Har Arad vært på månen?

13. Er Tor en traktor?

14. Liker Mia å leke skole?

15. Er Arad snill?