Mystiske kjæledyr

Hva synes du katten og

hunden skal hete?

Vil du skrive en bok som handler om Tor, Mia, katten

og hunden?

Lag boken på din egen måte. Du nner mer om å lage

bøker her:

Tor har en katt

Mia har en hund.

Det mystiske er at ingen vet hva

katten og hunden heter.

Det står nemlig ikke et ord om katten

og hunden i bøkene.

Katten liker å være der Tor er.

Hunden liker å være der Mia er.